helgeland kraft
Foto: Helgeland Kraft

Bedret driftsresultatet i 1. halvår med 21 millioner kroner.

Gjennom første halvår 2021 fikk Helgeland Kraft og de andre kraftselskapene en kraftig prisoppgang i forhold til de historisk lave prisene i 2020. «Et lavt tilsig på rundt 80 % av normalen har dog ført til en lavere nettoproduksjon hittil i år sett opp mot samme periode i fjor. Dette...
Artikkelen er 315 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.