mongstad
De ledige tomtearealene sør for raffineriet på Mongstad skal brukes til ny grønn industri. Problemet er kapasitet i strømnettet. Nå går Statnett og BKK sammen om å finne nye innovative løsninger for å øke kapasiteten i industriområder som Mongstad og Kollsnes. Foto: Screen Story/BKK

Inngår forskningssamarbeid med støtte fra Enova.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett og BKK inngår forskningssamarbeid med mål om å tilknytte flere nettkunder i bergensregionen. Målet er å finne minst 50 MW ledig kapasitet i strømnettet i løpet av et par år, skriver Statnett i en pressemelding. Statnett ønsker å utnytte nettet som allerede finnes ved å ta i bruk ny...
Artikkelen er 380 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.