Roan vindpark
Roan vindpark på Fosen. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

«Høyesteretts avgjørelse gjaldt ekspropriasjonssaken mellom Fosen Vind og reindriften, og griper ikke direkte inn i de forholdene ved vindkraftverket som er regulert av energiloven».

  • Øyvind Zambrano Lie

Etter at Høyesterett for to uker siden slo fast at konsesjonsvedtaket for vindkraftutbyggingen på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftsamenes rett til kulturutøvelse, har Olje- og energidepartementet (OED) nå kommet med en uttalelse i saken. Departementet viser til at retten la til grunn at uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, vil...
Artikkelen er 303 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.