østenby
Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i NVE, presenterte torsdag direktoratets langsiktige kraftmarkedsanalyse under Norge energidager. Foto: Øyvind Zambrano Lie

I basisscenarioet i årets langsiktige kraftmarkedsanalyse anslår NVE at årlig gjennomsnittlig kraftpris i Norge vil være 52 øre/kWh i 2030 og 50 øre/kWh i 2040.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det er en kraftig økning fra fjorårets analyse. Da regnet NVE i sitt basisscenario med at kraftprisen ville øke til 37 øre i 2030 og videre til 43 øre i 2040. «Årets prisbane ligger rundt 10 øre/kWh høyere enn fjorårets bane. Den viktigste forklaringen på dette er at vi har...
Artikkelen er 689 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.