trafo
Testingeniører fra Nett-Tjenester under ferdigstillelsen av den nye transformatorstasjonen på Spydeberg. Illustrasjonsfoto: Atle Abelsen

Den beste IT-sikkerheten for industrielle kontrollsystemer for et digitalt kraftnett er ikke like tilgjengelig som for rene IKT-systemer.

  • Atle Abelsen

Digitaliseringen av kraftsystemet og landets transformatorstasjoner pågår jevnt og trutt. Dermed øker også behovet for å holde tritt ned det internasjonale IKT-trusselbildet. Driftskontrollsystemene som finnes på markedet, har sikkerhetsinnretninger som blant annet skal møte truslene fra hackere, IKT-sabotører, informasjonstyver og fiendtlig etterretning. Overingeniør Jon-Martin Storm i Tilsyns- og beredskapsavdelingen i...
Artikkelen er 693 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.