batterier
Illustrasjonsfoto: Panasonic

Equinor, Hydro og Panasonic stanser planene om batterifabrikker i Norge og EU.

  • Øyvind Zambrano Lie

For et år siden inngikk Panasonic, Equinor og Hydro en intensjonsavtale om å danne et strategisk partnersamarbeid for å undersøke mulighetene for å etablere batterivirksomhet i Europa.

Nå legges planene på is. Basert på en helhetlig vurdering av forretningsmulighetene for å delta i den europeiske verdikjeden for batterier, har de tre selskapene besluttet å avslutte sin mulighetsstudie, skriver Hydro i en melding.

«Ingen videre aktivitet er planlagt av partnere på dette tidspunkt. Det betyr at den pågående prosessen med valg at sted i Norge og i EU vil avsluttes», heter det i meldingen.