tønnesen
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Arkivfoto: Tore Halvorsen

Men med inntekter på 16,8 milliarder kroner i kvartalet, dobbelt så mye som i samme kvartal i fjor, ble resultatet likevel rekordbra.

Oppdaterer med at resultatet ble rekordbra.

Statkrafts resultat for tredje kvartal viser et underliggende driftsresultat på 4,6 milliarder kroner, en forbedring på 3,5 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Dette er det høyeste underliggende driftsresultatet i 3. kvartal Statkraft noen sinne har oppnådd, opplyser selskapet til Energiteknikk.

«Forbedringen var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon», skriver selskapet i en børsmelding.

Markedsuro

Driftsresultatet var imidlertid negativt påvirket av tap i markedsoperasjoner som følge av rekordhøy volatilitet for kraft og andre energirelaterte råvarer.

«Markedsuroen i energimarkedene førte til et negativt resultat fra markedsoperasjoner på 4 milliarder kroner på grunn av tap og negative effekter fra terminsalg», skriver Statkraft i meldingen.

– De høye nordiske kraftprisene og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon ga et sterkt driftsresultat i tredje kvartal. Det sterke resultatet påvirker investeringskapasiteten positivt og gir oss en solid finansiell plattform til å fortsette vår vekststrategi og å reinvestere i fornybar energi, og dermed bidra til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i meldingen.

Reverserte nedskrivninger

Resultat etter skatt endte på 5 milliarder kroner, en forbedring på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i kvartalet var 68,5 EUR/MWh, mens den var 9 EUR/MWh i samme kvartal i 2020. Samlet kraftproduksjon var 15,3 TWh, 0,7 TWh høyere enn i tredje kvartal i fjor.

Endringer i markedsutsiktene førte til reversering av nedskrivninger for nordiske vindkraftverk og tyske gasskraftverk. Totalt utgjorde reverseringene 3,1 milliarder kroner.

Høyt usikkert på Fosen

Statkraft hadde en kontantstrøm fra drift på 9,9 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 12,3 milliarder kroner.

I meldingen omtales Høyesteretts dom på Fosen, og det påpekes at OED har bekreftet at det ikke gjøres noen umiddelbare konsesjonsrettslige inngrep. «Det vil bli fremmet søknad om fornyet konsesjon og ekspropriasjonstillatelse, inkludert oppdaterte konsekvensutredninger knyttet til reindriften og nye tiltak for å sikre at samenes rettigheter respekteres. De endelige konsekvensene av Høyesteretts avgjørelse er foreløpig høyst usikre».