havørn
Statkrafts vindpark på Smøla har tatt livet av mye havørn (bildet). Foto: Espen Lie Dahl

Men NVE vil ikke trekke tilbake forlengelsen av konsesjonen til 2035.

NVE fattet i april 2017 vedtak om å forlenge anleggskonsesjonen for Smøla vindkraftverk fra 1. januar 2026 til 1. september 2035. Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Norsk Ornitologisk Forening og Den Norske Turistforening begjærte så omgjøring av vedtaket, fordi saken ikke ble sendt på høring. De mente dette...
Artikkelen er 922 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.