kraftlinjer
Svenske kraftlinjer. Illustrasjonsfoto: Leif Jönsson/Mostphotos

Norske myndigheter vil vite hvorfor Sverige begrenser overføringskapasiteten til Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Svenska Kraftnät har varslet at de vil begrense utvekslingskapasiteten med Norge og flere andre land. Situasjonen kan vare helt frem til 2030, og skal skyldes begrenset nettkapasitet i Sverige, skriver E24. Montel omtalte saken først.

Sverige begrenser overføringen mellom SE3 og NO1 (Østlandet). Kapasiteten her er på rundt 2.000 megawatt, men i perioder har den vært nede i rundt en tidel.

Kan gi dyrere strøm

Det kan bidra til at strømmen blir dyrere i Norge enn den ellers ville vært.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE er ikke fornøyd med svenskenes begrunnelsene for begrensningene, og krever svar i et brev til Energimarknadsinspektionen.

«Vi venter en høyere grad av åpenhet om årsakene til kapasitetsreduksjonen og mulige handlinger for å løse problemene», skriver RME ifølge E24.

– Vi er bekymret fordi disse forbindelsene er viktige for vår forsyningssikkerhet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til E24.

Også danske og finske reguleringsmyndigheter har ifølge Lund uttrykt bekymring.

Avhengig av tillit

RME ber Svenska kraftnät om svar på hvilke tiltak som kan løse kapasitetsproblemene.

Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien vil også ha svar, og understreker at markedet er avhengig av tillit og åpenhet, så man kan være trygge på at dette er ikke-diskriminerende tiltak.