nedre røssåga
Nedre Røssåga kraftverk - maskinsal

I forbindelse med revisjonssaker har NVE fått i oppdrag av OED å Identifisere kraftverk som spiller en særlig viktig rolle for driften av kraftnettet regionalt.

  • Øyvind Zambrano Lie

De nærmeste årene skal Olje- og energidepartementet etter innstilling fra NVE tilrettelegge for regjeringens avgjørelser i en rekke revisjonssaker. «Departementet mener avgjørelsene i revisjonssakene fremover bør baseres på et styrket kunnskapsgrunnlag om virkningene for kraftsystemet og nettdriften, i lys av en ventet økt etterspørsel etter effekt», skriver OED i et...
Artikkelen er 278 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.