staff
Uvdal II kraftverk (bildet) ved Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud har to vertikale aggregater med francis-turbiner med en samlet ytelse på 41MW. Foto: Skagerak Energi

Forkaster forslag om minstevannføring som ville gitt et tap på 44 GWh/år, innstiller på forslag som gir tap på 3 GWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har sendt innstilling til Olje- og energidepartementet om å erstatte de gamle vilkårene for reguleringen av Uvdalsvassdraget med moderne konsesjonsvilkår. Uvdalsvassdraget, som ligger i Nore og Uvdal kommuner i Buskerud, ble bygd ut på 1960-tallet, og kraftverkene Uvdal 1 og Uvdal 2 ble satt i drift i 1966. Det...
Artikkelen er 314 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.