Vestall
Illustrasjon: Vesterålskraft Nett

Inspirert av det norrøne navne på Vesterålen.

  • Øyvind Zambrano Lie

I fjor bestemte myndighetene som kjent at nettselskaper, som er monopolselskaper ikke kan hete det samme som disse andre virksomhetene i selskapet.

Nå er det klart hva dagens Vesterålskraft Nett AS vil hete:

Etter en navnekonkurranse blant de ansatte i konsernet, har valget falgt på Vestall AS.

«Navnet er inspirert av det gamle, norrøne navnet på Vesterålen, Vestrálar, som igjen er en flertallsform av Vestáll», skriver Vesterålskraft Nett i en melding.

Ifølge Store norske leksikon er Vestáll sammensatt av vest (vestri) og áll, og navnet beskriver en «stripe» eller «smal renne gjennom et grunt farvann». Det kan ha vært et opprinnelig navn på Langøya, eller bare den bosatte stripen på vestsiden av øya.

Navneskiftet vil formelt finne sted før nyttår. For kundene vil det i praksis ha liten betydning, understreker daglig leder Torbjørn Åsbakk i Vesterålskraft Nett.

De andre selskapene i Vesterålskraft-konsernet beholder altså navnene sine.

Endringen skjer for øvrig uavhengig av eventuelle salg eller endringer av Vesterålskrafts eierstruktur, og har ingenting med den prosessen å gjøre, understrekes det.