frogner trafostasjon
Frogner transformatorstasjon. Foto: Statnett

Statnett har søkt NVE om å fornye Frogner transformatorstasjon i Lillestrøm kommune.

  • Øyvind Zambrano Lie

Stasjonen må fornyes for å møte fremtidig forbruksvekst og økte krav til elektrifisering, skriver Statnett i en melding på sin nettside. I tråd med Statnetts langsiktige områdeplan for Oslo-regionen, arbeides det med å fornye og forsterke hele nettet til 420 kV. Fornyelsen av Frogner stasjon er ifølge Statnett et viktig...
Artikkelen er 209 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.