thorium
Thorium har ikke slått an som reaktorbrensel ennå. Dette bildet ble tatt under Thor Energys testing av thorium-brensel i Haldenreaktoren, da den fremdeles var i drift. Arkivfoto: Torbjørn Tandberg/Thor Energy

Vi bør heller satse på ting vi kan, som havvind, vannkraft, energieffektivisering, CO2-håndtering og hydrogen, mener energiministeren.

  • Øyvind Zambrano Lie

Like før sommerferien slo daværende energiminister Tina Bru (H) på spørsmål fra Frp fast at den borgerlige regjeringen ikke ville satse på thorium.

Nå har også Ap- og Sp-regjeringen slått fast det samme, i et svar fra energiminister Marte Mjøs Persen på et skriftlig spørsmål fra Frps Marius Arion Nilsen.

«Hvordan ser olje- og energiministeren på Norges rolle innen utvikling av thorium-baserte kraftverk», spurte Nilsen.

«Dagens uforutsigbare kraftproduksjon og prissvingninger tyder på at mer regulerbar kraft også er nødvendig. Kjernekraft har et stort potensiale innen utslippsfri kraft, og Norge har betydelige thorium-baserte ressurser», skrev Frp-politikeren.

Ikke reelt alternativ

Men Persen ser ingen grunn til å bygge thorium-kraftverk i Norge.

«Spørsmål om å utvikle norsk thoriumbasert energi og utvinning av thoriumforekomstene vi har her i landet, har tidligere vært behandlet i Stortinget. Utgangspunktet har vært at Norge har verdens fjerde største kjente thoriumreserver og at Thorium er et bedre alternativ enn uran som reaktorbrensel», påpeker hun.

Hun viser også til at utnyttelse av kjernekraft ble grundig behandlet på 1970-tallet, og at bygging av kjernekraftverk da ikke fikk noen støtte i Stortinget.

«Kjernekraft har siden ikke vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen», påpeker hun.

Teknisk utfordrende forekomster

Videre viser hun til at thoriumforekomstene i Norge er økonomisk og teknisk utfordrende å utvinne, og at vi har begrenset kunnskap om konsentrasjon og volum av thorium i aktuelle områder.

«Det finnes i dag kilder til thorium i andre land som både er lettere og billigere tilgjengelig enn forekomstene i Norge. En reaktor som kommersielt kan bruke thorium som brensel vil dessuten være kostbart å utvikle og ligge langt frem i tid», skriver Persen.

«Jeg mener at vi ut i fra dette ikke bør prioritere en satsing på thorium i Norge. For å møte klimautfordringene på energiområdet, bør forskningsinnsatsen i Norge etter mitt syn konsentreres om områder der vi har et aktivt næringsliv og gode kunnskapsmessige forutsetninger. Heller enn å satse på utvikling av thoriumbasert kjernekraft bør vi derfor konsentrere og styrke innsatsen om utvikling av teknologier og løsninger for havvind og vannkraft, energieffektivisering, CO2-håndtering og hydrogen», skriver Persen, og er dermed helt på linje med sin forgjenger fra Høyre.