østebrøt
Partnerskapet med Cloudberry vil bidra til utviklingen av industrielle digitale løsninger skreddersydd for fornybar energi, sier Stig J. Østebrøt, administrerende direktør i Captiva. Foto: Stein Arne Bakken

Cloudberry har fullført kjøpet av 60 prosent av aksjene i Captiva Group.

  • Øyvind Zambrano Lie

I november meldte Cloudberry Clean Energy ASA at de hadde inngått en intensjonsavtale med Captiva Capital Partner AS om å kjøpe 60 prosent av Captiva Group.

Fredag meldte Cloudberry i en børsmelding at kjøpet var fullført.

Styrket kapasitet

Captiva drifter rundt 50 kraftverk og leverer digitale løsninger til over 400 store og små vann- og vindkraftanlegg i Norge og Norden.

– Med Cloudberry på eiersiden styrker vi vår finansielle kapasitet, og våre muligheter og evne til å satse tungt på videre teknologi- og tjenesteutvikling. Økte investeringer i teknologi og bedre muligheter til å teste ut nye digitale løsninger vil øke innovasjonsevnen, samtidig som vi kan øke kapasiteten med flere ansatte. Dette vil komme alle våre kunder til gode, sier administrerende direktør Stig J. Østebrøt i Captiva Digital Services i en pressemelding.

Ut over dette skal endringen på eiersiden ikke ha noen betydning for Captivas kunder. Captivas ledelse og kundenes kontaktpersoner fortsetter i sine nåværende stillinger, og selskapsstrukturen forblir uendret, opplyses det i meldingen.

Likebehandling

Captivas ekspertise vil ifølge meldingen være viktig når Cloudberry skal identifisere og bygge ut nye prosjekter, og drifte disse. I tillegg vil tilgangen på Captivas teknologi bringe Cloudberry helt i front digitalt.

– Som kunde vil Cloudberry bli behandlet på eksakt samme vis som Captivas øvrige kunder. Våre systemer og strenge rutiner for behandling av kundedata vil sørge for trygg behandling av data og informasjon for alle kunder, sier Østebrøt.