vindturbin
Illustrasjonsfoto.
Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Dommen om vindmøllene på Fosen betyr ikke at de må rives, slik reindriftssamene har tolket den, presiserer Høyesterett.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Reindriftssamene hadde ikke anlagt sak med påstand om at vindmøllene skulle tas ned, og da falt dette utenfor sakens rammer, sier sjefen for dommerne i Høyesterett, justitiarius Toril Marie Øie til Adresseavisen.

Før jul fastslo Høyesterett at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse som vindkraftutbyggingen hvilte på, er ugyldige. Det har ført til krav om at turbinene rives.

Høyesteretts presisering er dermed en støtte til energiminister Marte Mjøs Persens tolkning av dommen.

«At konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan ikke har falt bort og at endringer av konsesjonene forutsetter nye vedtak, følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper», skrev hun nylig i et brev til Stortinget.