knut kroepelien
Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Det er et paradoks at nordmenn, som bruker mest strøm i Norden, i langt mindre grad velger fastpris enn i nabolandene, mener Energi Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

På litt sikt bør flere forbrukere vurdere fastpris på strøm, skriver Energi Norge i en melding på sin nettside.

Over halvparten av kundene i Finland og Danmark velger lange eller korte fastprisavtaler.

«Det er et paradoks siden nordmenn bruker mest strøm i Norden, og dermed også er utsatt for høyest risiko og de høyeste strømregningene», skriver bransjeorganisasjonen.

tabell
Oversikt over strømavtaler for nordiske strømkunder i 2021, med type kontrakter i prosent. Kilde: NordEnergi/Energi Norge

Må vurdere risikoen

Kun 4 prosent av husholdningskundene har fastpris på strøm, viser tall fra NordEnergi.

– Strømkundene har blitt fortalt at spotpris med lavest mulig påslag er det eneste fornuftige valget, blant annet av Forbrukerrådet. Vi mener mange kunder bør gjøre det samme som mange bedrifter allerede gjør. De må vurdere hvor mye risiko de tåler, og hvor stor forutsigbarhet de ønsker ut fra sin økonomiske situasjon. Vi mener dermed at flere bør vurdere en fastprisavtale på strøm når prisene normaliserer seg, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, i meldingen.

Energi Norge understreker at fastprisavtalene ikke har vært mye dyrere enn spotprisavtalene de siste årene.

Advarer mot forhastede tiltak

Det har den siste tiden blitt foreslått inngripende tiltak i sluttbrukermarkedet for strøm. Kroepelien advarer mot å forhaste seg.

– Bedre og enklere fastprisavtaler til alle som ønsker forutsigbarhet er løsningen fremover, ikke å snu opp ned på et marked som står overfor en midlertidig krise, sier Energi Norge-sjefen.