høyesterett
Høyesterett. Arkivfoto: Andreas Haldorsen/Wikimedia Commons

Nettselskapene kan bli økonomisk erstatningspliktige når ekstremvær fører til trefall utenfor de forskriftspålagte kraftgatene.

  • Atle Abelsen

Energiteknikk skrev i september at en dom i Høyesterett kunne føre til økt nettleie, hvis forsikringsselskaper skulle få kreve regress fra et nettselskap for skader forårsaket av ekstremvær, selv om nettselskapene har oppfylt alle sine forpliktelser når det kommer til linjesikring og kraftgater. Nå har kraftselskapene tapt i Høyesterett. Kortsluttet...
Artikkelen er 647 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.