harpefoss-juvet
Dagens ledning over Harpefossjuvet skal rives. Foto: Multiconsult

NVE har gitt Vevig AS konsesjon til å bygge jordkabel mellom Harpefoss kraftstasjon og Sør-Fron transformatorstasjon.

Kabelen vil være om lag 4,7 kilometer lang. Spenningsnivået er 66 kV. Luftledningen som i dag går sør for Harpefossen og krysser Harpefossjuvet på tre steder, skal rives, skriver NVE i en melding. Nettet i området må fornyes fordi anleggene er gamle og i dårlig stand. NVE mener at en...
Artikkelen er 86 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.