mørkved rinnan
Ola Mørkved Rinnan var tidligere konsernsjef i Eidsiva og styreleder i Energi Norge. Arkivfoto: Tore Halvorsen

– Konkurransen overfor forbrukerne er en illusjon, sier den tidligere Energi Norge- og Eidsiva-toppen, og foreslår at nettselskapene tar over strømsalget.

  • Øyvind Zambrano Lie

I en epost til Olje- og energidepartementet skriver Ola Mørkved Rinnan, tidligere konsernsjef i Eidsiva Energi og tidligere styreleder i Energi Norge, at «strømselgernes eneste verdiskaping er faktureringen, og den utgjør fra 1 til 5 % av kundekostnaden».

«Kundene kan ikke markedet, men lener seg på troen at de kan påvirke hvis de vil», skriver Mørkved Rinnan.

Energiteknikk fanget opp innspillet i departementets postjournal. Da vi ringer Mørkved Rinnan, lar han seg overtale til å utdype.

– Strømsalg utgjør en marginal kostnad for forbrukerne, men det har gitt forbrukerne en oppfattelse av at de kan gjøre noe med kostnadene sine ved å skifte strømleverandør. Men det er en illusjon at dette er et marked hvor forbrukerne kan konkurrere, og at de kan påvirke prisen sin ved å velge leverandør, sier han.

Sparte 160 kroner på 18 bytter

– En av våre ansatte gjorde en sjekk en gang, og skiftet leverandør 18 ganger. Av et forbruk på drøyt 16.000 kroner, var besparelsen 160 kroner. Og det ligger i kortene. Av totalregningen utgjør strømprisen 30 prosent, som er engrosprisen, nettleien utgjør ca. en tredjepart mens avgifter og moms utgjør en tredjepart. Et normalresultat for en strømselger er til sammenligning 200-300 kroner i året per kunde, sier den tidligere Eidsiva-sjefen.

– Da ligger det i kortene at med mindre man har tenkt å gå med tap gjennom flere år, er det ingen strømselger som egentlig har noe annet å tilby enn god service og en del informasjon. Og det er bra. Da jeg jobbet i Eidsiva, var det spennende å få markedet så tett på seg og jobbe i konkurranse, det var en veldig bra kulturutvikling i norsk kraftbransje. Men når det nå begynner å dra seg til og politikere og forbrukere begynner tro at vi «har konkurranse i markedet», da er det på tide å si fra at nei, det har vi ikke, det er en illusjon.

Kostnadene ved en slik «illusorisk markedsoppfatning» er ifølge Mørkved Rinnan store, «og strømselgerne forsterker dette med aktiv, delvis aggressivt og tvilsomt salg, samt utallige tilbud om løsninger og tilleggsprodukter – herunder mobil ol.», påpeker han i sitt innspill til OED.

Vil la nettselskapene selge strøm

Han mener strømnettutvalget bør se på hele konstruksjonen av dette markedet, og foreslår at nettselskapene tar tilbake faktureringen av kraft. De sitter likevel med det meste av kostnadene, påpeker han.

På samme måte som nettselskapene kjøper inn strøm for netttap og belaster kundene, foreslår han at de skal kjøpe inn hele strømforbruket og fakturere nettkost og strøm, samt avgifter.

– Nettselskapene kunne veldig elegant gitt kundene en pris på strømmen og overlatt til NVE å kontrollere at det opptres på redelig og skikkelig måte.  Det kunne vi innført i år, sier Mørkved Rinnan.

– Dobbelt bokholderi

Samtidig kan avdelingen i Statnett som ble opprettet samtidig med AMS-målerne for å dobbeltsikre at strømselgerne fikk riktig informasjon, legges ned.

– Statnett driver dobbelt bokholderi som i hvert fall koster mange titalls millioner kroner for å styrke konkurransens informasjonsbehov, på noe det ikke er grunn til å betvile at allerede er korrekt i første omgang fra nettselskapenes side. Det forteller om NVEs vilje til å påføre forbrukerne kostnader, sier Mørkved Rinnan.

Variasjon i nettkostnadene gir i dag nettselskapene mer- og mindreinntekt, som jevnes ut ved at mer- og mindreinntekten tas igjen på nettleia året etter ved økt eller redusert nettleie. Dette gir en mer stabil nettleie enn man ellers ville hatt. Det samme prinsippet mener Mørkved Rinnan skal gjelde for nettselskapenes strømsalg, slik at også strømprisen for sluttbrukerne jevner seg ut over tid.

For å skape insitament overfor strømkundene og samtidig beskytte dem mot ekstrempriser, foreslår den tidligere Eidsiva-sjefen at strømprisen skal variere, men innenfor en korridor, så de ikke blir ekstremt høye.

Nettselskapene skal fortsette å være monopolbedrifter, og det hele skal derfor reguleres slik at nettselskapene ikke tjener mer enn NVE-rammen tilsier

Energieffektivisering

Samtidig må det stimuleres til enøk-tiltak og mindre forbruk. Dette kan gjøres ved at nettleia premierer lavt forbruk i topplasttimene, slik at man kan redusere investeringene i nettet.

– Men det er vel en risiko for at strømselgerne mister jobben?

– Noen skal jo drive med informasjon overfor markedet også, om strømsparing og bedre energieffektivisering. Istedenfor å bruke svære nasjonale ressurser på en konkurranse som ikke har noen verdi for forbrukeren, hvorfor ikke heller kanalisere mer penger til Enova og nettselskapene for å prøve å vri forbruket ned gjennom bedre boliger og kanskje mer informasjon for å unngå å bruke nettet mer enn nødvendig i topplasttimene, sier Mørkved Rinnan.

Bedre enn Statsstrøm

– Løsningen du foreslår er da kanskje enklere enn det foreslåtte Statsstrøm?

– Ja, for det er ikke noe poeng å lage nye strukturer og nye organisasjoner, vi har jo dagens nettselskaper. Det er kanskje litt mange av dem, men det får stå sin prøve. Man kunne si at for å drive nettselskap i Norge må de ha kompetanse og evne til å yte støtte til forbrukerne, sier Mørkved Rinnan.

Den tidligere kraft-toppen er i dag blant annet styreleder i Hamar Media og styreleder i Espern Eiendom, som utvikler en ny bydel i Hamar.