oseberg
ABB leverer kraft fra land-teknologi til Oseberg (bildet). Foto: Harald Petterson/Equinor)

ABB er tildelt kontrakt av Aibel for å levere delelektrifisering av olje- og gassfeltet Oseberg.

  • Øyvind Zambrano Lie

I november 2021 tildelte Equinor Aibel kontrakten for engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon for delelektrifisering av feltet, inkludert oppgradering av prosesseringskapasiteten.

Prosjektet, som Energiteknikk har omtalt, skal redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samtidig som gassproduksjonen fra Oseberg skal økes. Ifølge Equinor reduserer elektrifiseringen CO2-utslipp med 320.000 tonn per år.

Til prosjektet har Aibel nå tildelt ABB kontrakten på et komplett kraft fra land-system for delelektrifisering av feltet, som ligger 140 km (87 miles) nordvest for Bergen, opplyser ABB i en pressemelding.

Delelektrifiseringen med 105 MW fornybar kraft muliggjør utfasing av gassturbiner og installasjon av to nye 10 MW for-kompressorer for gassproduksjon.

ABB samarbeider med Aibel om systemdesign og engineering, og vil levere komplette kraft- og kontrollsystemer på land og offshore. Kraftforbindelsen er designet for 132 kV/180 MW høyspent vekselstrøm (HVAC).

Det nye kraftsystemet består onshore av krafttransformator, gassisolert bryteranlegg (GIS) og shuntreaktor og offshore av transformatorer, GIS, motorer, frekvensomformere, statiske frekvensomformere, lav- og mellomspenningstavler og et kraftstyringssystem. I tillegg skal det utføres omfattende modifikasjoner på det eksisterende kraftsystemet på Oseberg A for å motta kraft fra land.