nygaard
Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard. Foto: Stefan Wetaas/Lyse

Lyse-konsernet hadde et årsresultat etter skatt på 2.137 millioner kroner i 2021.

Resultatet preges av god underliggende drift, god kundevekst på telekom, økt volum på vannkraft, samt høye kraftpriser, skriver Lyse i en pressemelding.

– Regnskapet for 2021 preges av solid drift i alle forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg i Røldal Suldal gjennom en vesentlig økt middelproduksjon. Fortsatt god kundevekst innen telekomområdet, høy kraftpris og stabil drift av strømnettet bidrar også positivt, sier konsernsjef Eimund Nygaard i meldingen.

Dyrt nettap

Elnettvirksomheten hadde et driftsresultat på 165 millioner i 2021, en reduksjon på 140 millioner sammenlignet med 2020. Økte kostnader til nettap på grunn av høy strømpris er hovedforklaringen på nedgangen i resultat. Virksomheten hadde god underliggende drift og en stabil driftssituasjon i 2021.

Driftsresultatet for energivirksomheten på 4.979 millioner er hele 4.678 millioner høyere enn i 2020. Økningen skyldes primært høye kraftpriser og høyere vannkraftproduksjon. Gjennomsnittlig spotpris i selskapets prisområde (NO2) ble 76,2 øre/kWh for 2021, mot 9,8 øre/kWh for 2020.

Stabilt utbytte

Integreringen av Lyse og Hydro sine vannkraftverk på Sør-Vestlandet i Lyse Kraft DA har gått etter planen.

Styret foreslår at det utbetales 650 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene, en økning på 20 millioner fra året før. Lyse har en langsiktig utbyttepolitikk der det holdes igjen i gode år for å kunne ha midler tilgjengelig i år med lavere inntjening.