Administrerende direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding AS vurderer fremdeles å benytte seg av forkjøpsretten dersom Sortland kommune overfører deler av Aksjeposten i Vesterålskraft AS til et privat selskap. Foto: Lofotkraft / Tore Berntsen, Visualdays

Lofotkraft ble ikke enig med Sortland kommune og Vesterålen Energi om forkjøpretten på aksjene i Vesterålskraft. Da blir det tingretten neste.

Lofotkraft AS klart ikke å komme til enighet med Sortland kommune og deres heleide datterselskap Vesterålen Energi AS om Lofotkrafts krav på forkjøpsrett på de aksjene som Sortland kommune ønsker å overføre til selskapet Vesterålen Energi. Dermed tar Lofotkraft kravet til tingretten i Hålogaland, med mindre Vesterålen Energi plutselig skulle...
Artikkelen er 376 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.