Christian Stav
Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE

NTE-konsernet fikk et foreløpig driftsresultat i 2021 på 538 millioner kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Jeg er svært fornøyd med at kundeveksten fortsetter. I et år med mye uforutsigbarhet og varierende energimarkeder har vi håndtert utfordringene godt, vokst videre og bidratt til samfunnsutviklingen, sier konsernsjef Christian Stav i en pressemelding.

God drift i konsernet har også bidratt til et solid resultat, ifølge meldingen.

NTE oppnådde et resultat før skatt på 493 millioner kroner. Konsernets resultat før skatt i 2020 var til sammenligning 419 millioner kroner i 2020, og hele 1270 millioner kroner i 2019.

Lavere produksjon

Årets skattekostnad ble på hele 244 millioner kroner. Årets skattekostnad er høy i 2021 som følge av høyere kraftpriser. Etter skatt oppnår konsernet et resultat på 248 millioner kroner.

NTE har hatt lavere kraftproduksjon i 2021, blant annet som følge av byggearbeidene ved Nye Nedre Fiskumfoss. Produksjonen i 2021 ble på 3 541 GWh, mot 4 123 GWh samme periode i fjor.

I 2021 ble gjennomsnittlig oppnådd kraftpris 30,9 øre/KWh, mot 18,2 øre/KWh i 2020, da prisene var rekordlave.

Selskapet har fortsatt vekst i antall strømkunder, og leverer nå strøm til over 90.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter.

Krevende elektrovirksomhet

Elektrovirksomheten har imidlertid hatt et krevende år, som blant annet skyldes effekter av koronapandemien.

Konsernets eierandel i Tensio har også bidratt med gode resultater for 2021, skriver selskapet.

Forslag til utbytte til eierkommunene vil bli publisert etter styrets behandling 27. april.