reaktor atomkraft
Svensk kjernekraft er både innviklet og utvikles. Politikken avvikler fungerende reaktorer samtidig som myndighetene subsidierer nye. Her fra pågående nedmontering av Barsebäck. Foto: Uniper

Små kjernekraftverk kan i fremtiden komme til å spille en viktig rolle i det nordiske kraftsystemet, mener tilhengerne. Allsidigheten med ny nukleær «småkraft» utfordrer både teknikk og tradisjoner.

  • Morten Valestrand

– En Sealer 55 kan settes opp nær kunden, som kan være et smelteverk, et fjernvarmenett eller ett nettselskap med elektrolysører, sier Jesper Jarnhäll, daglig leder for SMR AB, som fremover skal bygge Sealer E, en av verdens første demonstrasjonsreaktorer med fjerde generasjonens kjernekraftteknologi.

Men det stopper ikke der, mener han.

– Ved å koble sammen flere små reaktorer, kan effekten tilpasses lokale behov på en helt ny måte som andre energiformer ikke har mulighet til.

Les vår forrige artikkel om småskala kjernekraft her.

Kjernekraft som Lego

I teorien blir spekteret for opp- og nedskalering av kjernekraft uendelig med en eller flere SMR, Small Modular Reactor. En reaktor kan være fra et par megawatt til for eksempel fem 300 MW reaktorer under samme tak.

Da er man oppe i 1500 MW, det samme som dagens store kjernekraftverk. Forskjellen er at den nye kjernekraften på en sikker måte kan bygges der behov finnes og nye industrier etableres.

De neste 15–20 årene vil Sverige doble sitt strømforbruk til nærmere 300 TWh per år, påpeker Jesper Jarnhäll. Planen er at behovet skal fylles med vindkraft. Problemet er at vannkraften ikke vil rekke til som balanserende motkraft når det ikke blåser.

Kraftnett med småreaktorer

– Samtidig står kraftnettet fremfor store utfordringer, både når det gjelder ekspansjon og balansering av det eksisterende nettet, sier Jesper Jarnhäll.

Uansett hvordan man snur og vender på prognosene, vil det likevel ikke finnes nok overføringskapasitet, og ikke nok regulerbar kraftproduksjon. På denne scenen ser SMR AB og eierselskapet Uniper hvordan Sealer 55-reaktorer kan distribueres som helt nye bærepunkter i energisystemet.

Industriutviklingen i Nord-Sverige går fort, og mange bedrifter trenger store mengder elektrisitet fra regulerbare kilder, noe analyser har vist at vannkraften vil få problemer med å fylle om ikke alt for mange år.

Stabiliserer systemet

– Det som kreves er ny lokal produksjon som kan løse problemet der effektbehovet oppstår. I alle større vindkraftparker, også offshore, kan man sette opp en SMR som møter den volatiliteten som den intermittente vindkraften skaper, sier Jesper Jarnhäll.

– Også i Sør-Sverige har vi et stort effektunderskudd med industriflukt fra regionen, så vi må bygge ny kraftproduksjon der behovet finnes.

Dermed får små reaktorer også en støttefunksjon i kraftnettet, som samtidig gir økte inntekter. Den stabile og regulerbare produksjonen skaper en enkel, men fleksibel systemnytte. En liten reaktor kan brukes til både frekvensbalansering og effektmangel ved topplast.

Termiske nytte

En Sealer 55 har en driftstemperatur på over 500 grader som selvsagt må tas vare på, men det termiske området er uendelig mye større, påpeker Jesper Jarnhäll. Flytende bly kan kjøres opp til meget høye temperaturer før det koker, og via en varmeveksler kan du ta ut den varmen på det nivået du trenger. Dermed blir en SMR en ny type termisk industriapplikasjon.

– Du kan også kjøre ut dampen til en elektrolysør for høye temperaturer, og da senke ditt strømforbruk med opp til30 prosent, som betyr 30 prosent mer effektiv hydrogenproduksjon, sier Jesper Jarnhäll.

– Og ikke glem klimadimensjonen. En SMR gir mindre forbrenning av tradisjonelle brensler og den tekniske fleksibiliteten kan dekarbonisere alle typer av systemer, fra industrien til fjernvarme og hele transportsektoren.