yara
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen da de kunngjorde ammoniakk-samarbeidet i august 2021. Foto: Ole Walter

Kun Yara går videre med planene om å bruke 4-5 TWh til å elektrifisere ammoniakkproduksjonen, mens både Aker Clean Hydrogen og Statkraft trekker seg samarbeidet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, gikk de tre selskapene i august i fjor sammen om selskapet Hegra, med tidligere Statnett-sjef Auke Lont som styreleder, for å bruke kraft istedenfor naturgass til å produsere ammoniakk på Herøya i Porsgrunn i Telemark.

Planene vil kreve mellom 4 og 5 TWh per år og kutte årlige CO2-utslipp med 800.000 tonn.

Nå har både Aker Clean Hydrogen og Statkraft trukket seg fra samarbeidet.

Kommersielle og strategiske årsaker

En mulighetsstudie som nylig ble fullført, viser ifølge en melding fra Aker Clean Hydrogen at prosjektet er mulig å gjennomføre, men at det «på grunn av kommersielle og strategiske årsaker ikke er grunnlag for å fortsette prosjektet med den nåværende eierstrukturen».

Det understrekes i meldingen at Statkraft og Aker Horizons vil forsøke å utvikle flere grønne hydrogen- og ammoniakk-prosjekter sammen.

Pilotprosjekt

Overfor Dagens Næringsliv, som omtalte saken først, ønsker ikke Aker Clean Hydrogen å si noe mer om hvorfor de gir opp prosjektet. Avisen har kontaktet Statkraft, som ikke har egen pressemelding om saken. Selskapet opplyser at det stiller seg bak ordlyden i Aker Clean Hydrogens melding, uten å utdype noe mer om de kommersielle årsakene til at de ikke går videre.

Yara skriver i en egen melding at de går videre med prosjektet.

Yara tok det første spadetaket på pilotprosjektet på Herøya i mars 2022. Med støtte fra Enova er planen at denne 24 MW elektrolysepiloten gi verdifull teknisk og kommersiell læring.