aasland
Energiminister Terje Aasland. Skjermdump: Stortinget

Regjeringen vil se på hvordan strømkundene kan få tilgang til relevant informasjon om markedet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Rødts Sofie Marhaug stilte nylig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap) om han ville sørge for at all relevant informasjon om krafthandel som angår Norge fra kraftbørser vi benytter oss av, gjøres tilgjengelig for innbyggerne på en gratis og brukervennlig måte.

Bakgrunnen er at Nord Pool nå legger deler av sine data bak betalingsmur. Nå har energiministeren svart.

«Regjeringen er opptatt av at vi har et velfungerende sluttbrukermarked for strøm i Norge. Det skal være enkelt å være forbruker i markedet, og en viktig forutsetning er at forbrukere har god nok informasjon til å kunne ta gode valg», skriver Aasland.

«Jeg er enig med representanten i at forbrukere skal ha tilgang til relevant informasjon på en brukervennlig og lett tilgjengelig måte. Regjeringen arbeider derfor for et mer velfungerende sluttbrukermarked for strøm og vurderer flere tiltak som skal legge til rette for dette. I dette arbeidet vil vi blant annet se på hvordan forbrukere kan få tilgang til relevant informasjon på best mulig måte», skriver energiministeren.

Han legger til at Statnett tilbyr informasjon, tall og data fra kraftsystemet på sine nettsider.