nord pool
Foto: Ilja Hendel/Nord Pool

«Dette er viktig informasjon om hvordan våre felles kraftressurser forvaltes på markedet», advarer Rødt.

«Vil statsråden sørge for at all relevant informasjon om krafthandel som angår Norge fra kraftbørser vi benytter oss av gjøres tilgjengelig for innbyggerne på en måte som er gratis og brukervennlig», spør Rødts Sofie Marhaug i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap).

Bakgrunnen for spørsmålet er at Nord Pool skal begynne å legge deler av sine data bak betalingsmur.

Ble privat

Marhaug påpeker at flere enn før nå er interessert i å sette seg inn i hvordan kraftsystemet fungerer og hvordan strømprisene utvikler seg over tid.

Nordpool, som i sin tid ble etablert av Statnett, har til nå hatt lett tilgjengelig og god informasjon om historiske priser og utviklingen over tid. 

marhaug
Sofie Marhaug, Rødt,: Foto: Stortinget

«Til fleres fortvilelse ble svært mye av dette nylig lagt bak betalingsmur, med prisen 600 euro – dvs. 6.000 norske kroner, i året. Dette er viktig informasjon om hvordan våre felles kraftressurser forvaltes på markedet», skriver Marhaug.

For ikke lenge siden solgte de nordiske transmisjonsnettselskapene seg ned, og 66 prosent av aksjene eies av Euronext, som også eier Oslo Børs.

Vil ikke la lommeboka avgjøre

Marhaug viser til at EUs reviderte elmarkedsdirektiv, som er innlemmet i EØS-avtalen, slår fast at man skal ha et forbrukerorientert system og viktigheten av forbrukerbeskyttelse.

«Muligheten til enkelt og greit få innsyn i hvordan kraften forvaltes må nødvendigvis følge av dette. Det kan ikke komme an på størrelsen på lommeboka di», skriver Marhaug.

«Selv om Solberg-regjeringen privatiserte NordPool, håper jeg statsråden ser viktigheten av at all infoen de samlet på sin dataportal finnes gratis tilgjengelig for innbyggerne», fortsetter hun.

Spørsmålet ble sendt fredag 18. mars, og energiministeren har ikke besvart det.

Mye blir fremdeles tilgjengelig

Pressekontakt i Nord Pool, Stina Johansen, bekrefter overfor Energiteknikk at de er i ferd med å legge en del data bak betalingsmur, og at dette vil skje rundt kommende månedsskifte.

Men hun understreker at det aller meste av dataene som er interessante for folk flest, fremdeles vil ligge åpent tilgjengelig. Alle timespriser, dagspriser og ukespriser i alle valutaer og for alle områder vil fortsatt ligge åpent for hele inneværende år og året før. Alle månedspriser og årspriser vil ligge åpent tilgjengelig så langt tilbake som Nord Pool har data.

I tillegg vil volumer, kapasitet og flyt ligge fritt tilgjengelig for den siste uka. Intradagdata for de siste to årene vil også ligge tilgjengelig. Det samme gjelder kartet med priser og flyt.

– For de fleste sluttkunder blir det fortsatt enkelt å få tilgang til de dataene man trenger. Men skal man ha detaljert data fra år tilbake i tid, vil det ligge bak betalingsmur, sier Johansen til Energiteknikk.

Vil tjene penger

Årsaken er at Nord Pool ønsker å videreutvikle sine dataprodukter og tjene penger på dem.

– God data og datafremstilling er noe vi ser etterspørsel etter og som vi ønsker å utvikle videre som produkt. Samtidig skal det være lett for alle og hver dag finne strømprisen. Vi skal fortsette å være transparente og vi skal fortsette å publisere de norske strømprisene for alle timer det siste døgnet, den siste uka og den siste måneden på hjemmesiden vår, sier Johansen.

stina johnansen
Pressekontakt i Nord Pool, Stina Johansen. Foto: Nord Pool

Hun påpeker at det nå er konkurranse mellom kraftbørsene, og at om myndighetene skulle pålegge børsene å gi ut all informasjonen uten kostnad, måtte det gjelde alle børsene. Nord Pools konkurrent i Norden er Epex Spot.

Hun understreker at det som regel er selskaper som ønsker å bruke de detaljerte historiske dataene.

Frykter ikke for strømdebatten

– Du tror ikke den offentlige strømdebatten vil lide under dette grepet?

– Nei, jeg tror ikke det. De aller fleste aktørene i bransjen har fortsatt tilgang til alle dataene gjennom at de er medlemmer hos Nord Pool. Vi vil også selvfølgelig gi tilgang til data ved forskningsøyemed, og til journalister som ønsker å skrive artikler, vi skal være fleksible.

– Men hva med aktører som Rødt, som har et syn på kraftmarkedet som avviker veldig fra synet til de aller fleste i kraftbransjen. Hvis for eksempel en rådgiver for Rødt på Stortinget trenger data for å bruke det i arbeidet med å utforme Rødts kraftpolitikk, vil hen da få tilgang?

– Selvfølgelig skal myndigheter få tilgang hvis de ønsker det, svarer Johansen.