Asheim
Nyvalgt Høyre-nestleder Henrik Asheim ivrer i likhet med sin partileder ikke for kjernekraftutbygging i Norge, selv om fotfolket i partiet fikk gjennom sitt kjernekraftforslag under helgens landsmøte. Foto: Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Høyres landsmøte vedtok at partiet skal utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tross advarsler fra blant annet Høyre-leder Erna Solberg, stemte landsmøtet i helgen for et forslag om å utrede kjernekraft i Norge, skriver NTB.

Følgende punkt fikk flertall: «Høyre vil utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft.»

Tilhengerne framholdt at kjernekraft kan være en viktig, forutsigbar energikilde, spesielt i overgangen til det grønne skiftet.

Forske på thorium

Anders Riise fra Møre og Romsdal Høyre hevdet at thorium er framtiden, både på land og i skipsfart.

– Da må jeg spørre Møre og Romsdal om det tar avfallsanlegget, sa Erna Solberg ifølge NTB, og advarte mot å tro at kjernekraft er noe universalvirkemiddel.

Høyre vedtok også at Norge «skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium».

Utrede

Da nyvalgt nestleder Henrik Asheim på NRKs Nyhetsmorgen ble konfrontert med at Høyre nå vil åpne for kjernekraft etter at vindkraftutbyggingen på land måtte stanses, lo han litt og understreket at det partiet har sagt er at de skal utrede om Norge skal ha egen kjernekraft og hvilke forutsetninger som eventuelt skal være for det.

På spørsmål om han var enig med Erna Solbergs påstand om i at det vil være en «fallitterklæring» om Norge endte opp med kjernekraft, svarte han at han ikke stemte for det, fordi han ikke tror Norge har så gode forutsetninger for å bygge kjernekraftverk.

– Det er kostbart, det er veldig komplisert teknologi, og vi har ikke de fagmiljøene på plass. Men landsmøtet var uenig i det, og det tror jeg skyldes energisituasjonen vi ser i årene som kommer. Vi skal være et nullutslippssamfunn i 2050, og da er det en stor interesse i høyre for alle miljøvennlige energikilder som kan etableres. Derfor skal vi altså utrede om vi skal bygge det også i Norge, sa Asheim.