mast linje
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Fortsetter arbeidet med energi- og effektavstand og oppgavevariabler som beskriver nettselskapenes oppgaver.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE presenterer to nye rapporter om måling av nettselskapenes effektivitet og hvordan dette bedre kan måles.

I rapporten «Developing new output parameters for the use in future efficiency analysis for DSOs» jobber Thema Consulting Group videre på tidligere arbeid med å utvikle nye variabler som beskriver nettselskapenes oppgaver.

Effektavstand

En vesentlig del av prosjektet handler ifølge RME om å beregne effektavstand, slik Energiteknikk har omtalt, i både høyspent og lavspent distribusjonsnett. I tillegg ser Thema nå på hvordan beregningene kan kombineres slik at det kan beregnes en enkelt oppgave for hele distribusjonsnettet.

Beregningene er basert på et datagrunnlag fra Elhub. Metoden for høyspent nett inkluderer å opprette et nytt og teoretisk nett. I den nye rapporten gjør Thema en geografisk analyse av det nye nettet og gjør sammenligninger med det utbygde distribusjonsnettet.

Krevende tilnærming

Den andre rapporten handler om å samle målepunkter i klynger eller til fiktive noder.

Effekt- og energiavstand kan beregnes fra hvert innmatingspunkt og til hvert enkelt målepunkt hos sluttkunde. En slik tilnærming kan imidlertid være krevende når vi tar i betraktning at det er 3,2 millioner individuelle målepunkter i nettet.

Klynger

I rapporten «Establishing nodes in the distribution grid» analyserer Thema og Expert Analytics ulike algoritmer for å etablere klynger av målepunkter og deretter vurdere hvordan disse kan brukes i beregningen av en effektdistanse.

Algoritmene er testet ut på et datasett fra Elhub supplert med ytterligere nettdata fra enkelte nettselskaper.

RME ønsker innspill til rapportene innen 1.juni.