hydrogenrute
Det planlegges en hydrogenrørledning i Sverige som skal stå klar i 2030. Illustrasjon: Nordion

Nordion og Gasgrid skal bygge Europas lengste hydrogenrørledning rundt hele Østersjøbukten. Nordic Hydrogen Route kan ta innersvingen på både hydrogenmangel og flaskehalser i det nordsvenske kraftnettet.

  • Morten Valestrand

Det svenske gasselskapet Nordion Energi og Finlands statlige gasstransmisjonsoperatør (GSO) Gasgrid vil bygge en 10 mil lang rørledning for hydrogen fra Örnsköldsvik, rundt halve Østersjøen og ned til Vaasa på den finske siden.

Tidsperspektivet for Nordic Hydrogen Route er 2030, og kostnaden beregnet til 36 milliarder kroner.

Ved å bygge en helt ny hydrogeninfrastruktur på et åpent hydrogenmarked, «akselererer man overgangen til en globalt ledende hydrogenøkonomi». Og alt handler selvsagt om grønt, klimavennlig og kraftbasert hydrogen.

Store planer

Dette kan knytte sammen kunder i hele regionen, fra den minste drivstoffprodusent til de store stålverkene.

– Med denne løsningen kan Norden bli selvforsynt med hydrogen, sier Hans Kreisel, konsernsjef i Nordion Energi. Dette vil gi spinoff-effekter langt forbi selve rørledningen.

Den regionale etterspørselen etter hydrogen er beregnet til minst 30 TWh i 2030 rundt 65 TWh innen 2050, ifølge Nordion. Bak det elektrolysebaserte hydrogenet står vindkraft både til lands og ikke minst havs, opp mot 20.000 MW.

kreisel

– Langsomt har deler av nettbransjen begynt å forstå at strøm ikke alene kan være energiomstillingens frelser, sier Hans Kreisel, konsernsjef i Nordion Energi. Foto: Nordion

Erstatte kraftlinjer

Nordic Hydrogen Route vil også passe som hånd i hanske i den nordsvenske elektrifiseringen.

– Gassledninger kan frigjøre store ressurser i kraftnettet. På enkelte strekninger kan kraftlinjer helt erstattes av en infrastruktur for gass, sier Hans Kreisel.

– Hvis du sammenligner en transmisjonslinje for kraft med en rørledning for gass, kan gassledningen transportere mye mer energi til betydelig lavere kostnad enn kraftledningen.

Biogass

Nordion Energi eier Swedegas som eier det svenske sentralnettet for metangass. Det 60 mil lange Y-formede gassnettet strekker seg fra Danmark, via Skåne og videre opp til prosessindustrien nord for Göteborg, med en avstikker østover. Langs denne ruten blandes naturgassen med biogass. Totalt blir det over 200 mil med gass til over 30 tettsteder og industriparker med totalt 40.000 gasskunder.

At man ikke bruker energistrukturer som dette på en mer integrert måte, har alltid irritert Hans Kreisel. Sektorkobling med kraftnettet er noe han er særlig opptatt av da han selv har pendlet mye frem og tilbake mellom ulike energibærere, blant annet også i Skellefteå Kraft.

– Generelt er gass en mye mer energitett energiform enn elektrisitet. Avhengig av hvordan du arbeider med trykket i ledningene, kan du frakte store mengder energi over veldig lange avstander nesten helt uten energitap, sier Hans Kreisel.

Trendbrudd

Hydrogen fra elektrolyse kan øke forståelsen mellom den svenske gassektoren og kraftbransjen, og til og med bli nøkkelen til en ny sektorkobling mellom gass og kraft, mener Kreisel.

– Vi ser at noen av de større nettselskapene har begynt å tenke at man kanskje kan avlaste sine store investeringer ved å komplettere elnettene med andre energiformer, kanskje gass, metan eller hydrogen, og det er et trendbrudd, sier Hans Kreisel.

– Elektrifisering er mer enn elektrisitet. Langsomt har deler av nettbransjen begynt å forstå at strøm ikke alene kan være energiomstillingens frelser.
цуцуцу