kabel
Illustrasjonsfoto: Nexans

Den dimensjonerende feilen i det nordiske systemet er 1400 MW, så overføringen i radialen til Norge må begrenses, ifølge Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet har som kjent foreslått å dele inn havvindarealene i størrelser på 1500 MW. «Samtidig er dimensjonerende feil i det nordiske synkronsystemet per i dag 1400 MW. Denne grensen betyr at ingen enkeltfeil skal medføre et bortfall av effekt som overstiger dette nivået. For tilknytning av havvind angir...
Artikkelen er 452 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.