morrow
En illustrasjon av det første byggetrinnet av batterifabrikken som skal bygges i Arendal. Illustrasjon Morrow Batteries

Morrow Batteries har fått en milliard kroner i ny kapital, og Siemens og ABB inn som nye investorer.

  • Øyvind Zambrano Lie

Med en milliard kroner i ny kapital har Morrow finansiert det første byggetrinnet av selskapets planlagte batterifabrikk i Arendal, skriver Agder Energi i en pressemelding.

– Med utgangspunkt i Agder-regionens fornybare kraftproduksjon, sterke leverandørindustri og kompetanse innen energi, elektrifisering og prosessindustri, har vi gode forutsetninger for å skape grønn vekst og engasjement i hele regionen inn i en fornybar fremtid, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, i meldingen. Agder Energi er blant de største eierne i Morrow Batteries.

Morrow planlegger å ha første byggetrinn av fabrikken i Arendal i drift mot slutten av 2023. Den vil ha en produksjonskapasitet på 1 gigawattimer (GWh) battericeller hvert år. Når batterifabrikken er ferdig utbygd i 2028, skal fabrikken ha en produksjonskapasitet på til sammen 43 GWh. Det tilsvarer behovet til over 700.000 elbiler. Energiteknikk har tidligere skrevet at en fullt utbygd fabrikk vil kreve  minst 315 MW strøm.

Selskapet har hentet rundt en milliard kroner i ny kapital, og har dermed finansiert det første byggetrinnet på batterifabrikken i Arendal. I tillegg til Siemens og ABB er også Nysnø Klimainvesteringer og Arendals Fossekompani med som nye investorer. Eksisterende investorer som det danske pensjonsfondet PKA, NOAH AS og Agder Energi Invest har også deltatt med frisk kapital.

–  At Siemens og ABB, med sin industrielle og finansielle styrke velger vårt prosjekt blant alle batteriprosjektene internasjonalt, har stor betydning for Morrows evne til å tiltrekke seg de beste hodene og mest innovative bedriftene til Agder, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.