mast stolpe
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Kan redusere etterspørselen etter effekt der det er ledig kapasitet, gi lavere utnyttelse av nettet og lavere verdiskaping for samfunnet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det var Olje- og energidepartementet som ba Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE utrede om en tilknytningstariff (engangsbetaling) er et egnet virkemiddel for å prise tildeling av (mer) nettkapasitet. «Vår vurdering er at en tilknytningstariff ikke vil være et godt egnet virkemiddel til å prise reservasjon av kapasitet», konkluderer RME...
Artikkelen er 601 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.