master regnbue
Kraftlinje ved Gol i Hallingdal. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen har sendt et lovforslag på høring som skal hindre de uheldige sidene ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer som kom i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det kommer fram i en melding fra Finansdepartementet. Regjeringen varslet allerede i mai at disse reglene skal endres. Bakgrunnen er at Borgarting lagmannsrett 11. oktober i fjor avsa en dom om utskriving av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Resultatet av dommen er at det skal skrives ut eiendomsskatt på hver...
Artikkelen er 250 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.