småkraft
Jorda kraftverk i Veikledalen ved Kvam i Nord-Fron kommune i Innlandet. Illustrasjonsfoto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Understreker at halvparten av prosjektene tidligere har fått avslag, og at Småkraftforeninga opererer med et svært høyt anslag for fremtidig økning i tilsiget.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
I sitt innspill til Energikommisjonen påpeker Småkraftforeninga at det er spesielt i de kritiske årene fram mot 2030 at småkraften kan bidra. Den har betydelig kortere ledetid enn storkraften, ny vindkraft på land synes usikkert, og havvind kommer først i neste tiår. Foreningen skriver også at den «har beregnet potensialet...
Artikkelen er 912 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.