Fra venstre Ingeborg Dårflot, Barbara Flesche og Pål Erik Sjåtil. Arkiv

Statkraft bytter ut en person i styret, mens konsernledelsen får to nye direktører.

Pål Erik Sjåtil er valgt inn i Statkrafts styre. Han erstatter Bengt Ekenstierna, som trer ut av styret.

Pål Erik Sjåtil er sivilingeniør fra NTNU. Han leder i dag investeringsselskapet Lightrock. Han har tidligere arbeidet for konsulentselskapet McKinsey, blant annet som Managing Partner i Europa, og har også bakgrunn fra Luftforsvaret.

Styret i Statkraft AS består nå av:

 • Styreleder: Thorhild Widvey
 • Nestleder: Peter Mellbye
 • Medlem: Marit Salte
 • Medlem: Mikael Lundin
 • Medlem: Ingelise Arntsen
 • Medlem: Pål Erik Sjåtil
 • Medlem: Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)
 • Medlem: Lars Mathisen (ansattrepresentant)
 • Medlem: Marte Lind (ansattrepresentant)

Fra 15. august 2022 vil konsernledelsen i Statkraft bestå av:

 • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef
 • Anne Harris, konserndirektør Økonomi og Finans og IT
 • Henrik Sætness, konserndirektør Konsernstaber
 • Hallvard Granheim, konserndirektør Marked
 • Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden
 • Barbara Flesche, konserndirektør Europa
 • Ingeborg Dårflot, konserndirektør Internasjonalt
 • Jürgen Tzschoppe, konserndirektør Nye energiløsninger

– Etter mer enn 20 år i Statkraft, hvorav 12 år som verdsatt medlem av konsernledelsen, søker Hilde Bakken nye muligheter utenfor selskapet. Jeg vil takke Hilde for hennes solide bidrag til Statkrafts resultater gjennom to tiår, uttaler konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

– Samtidig ønsker jeg Barbara Flesche og Ingeborg Dårflot velkommen som nye medlemmer av konsernledelsen. Jeg ser frem til å jobbe tett med begge to for å levere på vår oppdaterte vekststrategi, sier han.