Statkrafts administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Foto: Statkraft

Statkraft har oppdatert sin strategi fram mot 2030, med nye vekstmål for fornybar energi.

De vil øke veksttakten for sol, landbasert vind og batterilagring fra 2,5–3 GW i 2025 til 4 GW per år innen 2030, skriver de i en pressemelding.

Samtidig øker vekstambisjonene innen vannkraft, havvind og grønt hydrogen. Totalt kan Statkraft ha utviklet opp mot 30 GW ny fornybar produksjonskapasitet innen tiåret er omme. Dette innebærer at Statkraft de neste åtte årene vil kunne øke sin samlede kraftproduksjon med opptil 50 prosent fra i dag, til rundt 100 TWh/år. Dette tilsvarer nesten tre ganger Danmarks årlige kraftforbruk.

– Høye ambisjoner

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft peker på at behovet for fornybar energi øker kraftig, både for å nå fremtidens nullutslippssamfunn, dekke nytt kraftforbruk i Norge og styrke europeisk energisikkerhet.

– Kombinert med økt investeringskapasitet øker Statkraft nå farten for å utvikle mer fornybar energi. Når vi ser mot 2030, er ambisjonene våre høyere enn noen gang, med betydelig høyere vekstambisjoner på tvers av geografier og teknologier, sier han.

Oppgradering og utvidelse

Som et ledd i strategien satser Statkraft målrettet på oppgradering og utvidelse av den norske vannkraften. Målet er å starte minst fem større vannkraftprosjekter innen 2030.

En vesentlig del av veksten vil også knytte seg til sol, landbasert vind og batterilagring, på tvers av alle Statkrafts markeder. I tillegg tar selskapet mål av seg til å bli en betydelig aktør innen havvind i Norge og i Irland.

Innen grønt hydrogen er ambisjonen å bli ledende i Norge og Sverige, samt utvide aktivitetene til utvalgte markeder utenfor Norden. Målet er å utvikle 2 GW grønt hydrogen innen 2030.

Tilpasser konsernledelsen

For å understøtte den oppdaterte strategien, gjør Statkraft også organisatoriske tilpasninger. Strukturen i konsernledelsen endres ved å etablere de tre geografiske regionene Norden, Europa og Internasjonalt som egne forretningsområder. Samtidig etableres New Energy Solutions som et eget forretningsområde, for å styrke arbeidet med å utvikle nye forretningsmuligheter innenfor det grønne skiftet.

– Endringene skal hjelpe oss å vokse raskere innen vannkraft, vindkraft, solkraft og batterilagring, først og fremst gjennom bedre geografisk koordinering av våre ulike aktiviteter. Samtidig prioriterer vi arbeidet med å utvikle nye energiløsninger, som for eksempel grønt hydrogen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.