Grong kommune vil ha konsesjonskraft for merproduksjonen fra Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk, som er under bygging og skal stå ferdig i 2023. (Foto: NTE)

Grong kommune krever konsesjonskraft fra utvidelsen av Nedre Fiskumfoss kraftverk. Kraftselskapet NTE avviser kravet ved å vise til at dette er et O/U-prosjekt, som ikke er konsesjonspliktig.

[abform_energi]
Nye Nedre Fiskumfoss skal utnytte dagens fall i Namsenvassdraget, uten ytterligere inngrep, og utvidelsen vil gi 105 nye GWh i tillegg til dagens årsproduksjon på 277 GWh. Det skal investeres én milliard korner i ny kraftstasjon, til erstatning for den nåværende fra 1946. Det er følgelig snakk om en utvidelse/opprustning...
Artikkelen er 691 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.