Stanett har donert to slike like lastebiler med diverse beredskapsutstyr til Kharkivoblenergo, som eier og driver kraftnettet i Kharkov-området i Øst-Ukraina. (Foto: Statnett)

Materiell fra Statnett blir nå brukt for å reparere kraftlinjer i Ukraina som er blitt ødelagt av russernes krigføring.

To spesialkjøretøyer med beredskapsutstyr, blant annet med aggregater og høytrykkspylere, er sendt nedover sammen med tretti beredskapsmaster.

Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett SF forteller at bilene ble kjørt til Polen av sjåfører fra Statnett Transport, mens de tretti kanadamastene er blitt fraktet av et innleid transportfirma. Den videre transporten fra Polen og opp til Kharkiv i det nordøstlige Ukraina er gjort av ukrainske sjåfører.

Gilje ønsker ikke å gi nærmere detaljer om når og hvordan forsendelsen ble gjennomført. – Men bilene, mastene og det øvrige materiellet skal nå være på plass og i bruk, sier han.

Den statseide systemoperatøren i Kharkiv-regionen, Kharkivoblenergo, ba om bedt om hjelp fra Statnett i et brev til styreleder Jon Fredrik Bakaas 14. april i år, jfr. oppslag i juni-utgaven av Energiteknikk.

Her er de to bilene klare til avreise til et sted i Polen, der ukrainske sjåfører overtar og kjører videre til Kharkiv i Øst-Ukraina. (Foto: Statnett).

Kharkivoblenergo eier og drifter kraftnettet i Kharkiv by, Kharkiv fylke og andre områder i det nordøstlige Ukraina, og har over 1,2 millioner husholdningskunder og over 31.000 industrikunder.  Ifølge brevet opplever selskapet en alvorlig mangel på materiell til å reparere de mange skadene krigen har påført deres kraftnett. De trenger kabler og liner, brytere, klemmer og koblinger.

Selskapets finansielle og materielle ressurser «er nesten utarmet» som følge av krigen, går det frem av brevet.

–Relevant materiell

Kommunikasjonssjef Gilje opplyser at Statnett i denne saken har samarbeidet tett med ENTSO-E, den europeiske organisasjonen for systemoperatører (TSOer) om hvilke type materiell de kunne bidra med av det som trengs i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner av strømnettet, og om de praktiske løsningene og koordineringen.

–Vi har fått tilbakemeldinger fra det ukrainske selskapet om at de setter pris på det materiellet vi har sendt, og at er svært relevant for deres arbeid med å reparere linjenettet, sier Gilje.

Han opplyser at TSOer i en rekke andre land har bidratt med leveranser med utgangspunkt i den detaljerte listen som ukrainerne har lagt frem over materielle som de sårt trenger.

Tretti kanadamaster ble sendt nedover i egen transport. (Foto: Statnett)

I dialog med ENTSO-E

–Har du inntrykk av at det ukrainske selskapet har fått de de har bedt om?

–Vi kjenner ikke til detaljene over hva andre TSOer har gitt, men etter det jeg vet, er det mange som har bidratt med ulik type materiell. Det er ENTSO-E som har koordinert dette, i nært samarbeid med det ukrainske søsterselskapet til Statnett.

–Kommer Statnett til å levere mer materiell fra Statnett til Ukraina?

–Vi vil gjerne hjelpe til, samtidig som vi må finne løsninger som gjør at vi ikke svekker beredskapen her hjemme. Vi kommer til å opprettholde dialogen med ENTSO-E, så får vi se om det blir aktuelt å bidra med mer, sier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett.

Kharkivoblenergo
Ødeleggelsene etter russiske angrep i Kharkivoblenergos nett nordøst i Ukraina er enorme. Mangelen på utstyr er stor, og selskapet har bedt Statnett om hjelp. Foto: Kharkivoblenergo