lofotringen
Arbeider i Lofotringen, som er en del av Sørnettet. Arkivfoto: Lofotkraft

Mener nettet ikke lenger driftes forskriftsstridig, og vurderer fortsatt spolejording som bedre enn Statnetts ønske om overgang til direktejording uten gjennomgående jordline.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
I årevis har Statnett og de regionale netteiere kranglet om hvordan Sørnettet (132 kV) i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen skal jordes. Bakgrunnen er at Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i 2017 avgjorde at dette spolejordede nettet driftes i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) på grunn av manglende beskyttelse...
Artikkelen er 970 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.