Rånåsfoss kraftstasjon. Foto: Atle Abelsen

De fire kraftverkene i Glomma har produsert markant mindre hittil i år enn første halvdel av fjoråret.

Første kvartal i år produserte Akershus Energis fire elvekraftverk Bingsfoss, Bøhnsdalen, Rånåsfoss og Funnefoss 147 GWh, mot 214 GWh i samme tidsrom i fjor.

Kommunikasjonsrådgiver Tove S. Johansen i Akershus Energi sier til avisen Raumnes at tallene for andre kvartal ikke er klare ennå, men de forventer også her en nedgang i forhold til fjoråret.

Lavere vannføring

– Dette er en markant nedgang som rett og slett skyldes lavere vannføring i Glomma, som igjen skyldes mindre snøsmelting og mindre nedbør, sier hun til avisen.

Hvor mye av nedgangen i produksjonen som blir oppveiet av de dramatisk høyere prisene, er ennå ikke klart.

– Når det gjelder omsetningen, har jeg ikke spesifikke tall for hvert kraftverk. Det inngås også noen langsiktige kraftavtaler på Nasdaq. Det kan medføre at vi noen ganger får bedre priser enn spotprisen, og andre ganger lavere, forteller Johansen.

De fire kraftverkene i Glomma er elvekraftverk, uten regulering av betydning. Der må kraftprodusenten bare la turbinene spinne på det vannet som kommer.