ulven
Ulven transformatorstasjon i Oslo. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Vil erstatte det luftisolerte anlegget fra 1952 «så fort som mulig». Prisen kan bli en milliard kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett har søkt NVE om å oppgradere og utvide Ulven transformatorstasjon i Oslo. Statnett vil bygge: fem nye transformatorsjakter bygg for 420 kV gassisolert anlegg (GIS-anlegg) med plass til 13 bryterfelt, inkludert to reservefelt, med kjeller for kabelføringer. nytt kontrollhus i forlengelsen av GIS-bygget. åpne muffeløsninger for tre ledninger fra...
Artikkelen er 342 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.