mast
Foto: Laila Høivik/NVE

Sørlandet får en betydelig økning i strømstøtten, tilsvarende økningen i gjennomsnittsprisen.

I juli var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) på ca. 167 øre/kWh, mens den i NO2 (Kristiansand) var på ca. 263 øre/kWh. NVE skriver i en melding at støtte til strømregningen blir ca. 97 øre/kWh for NO1 og NO5, og ca. 193 øre/kWh for NO2.

NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) hadde en gjennomsnittpros på 1,91 øre/kWh, og følgelig 0 øre/kWh i strømstøtte. Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er dessuten fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Derfor vil støttesatsen i disse fylkene være lavere enn for resten av landet.