Montører som jobber på en høyspentforbindelse i distribusjonsnettet. Arkivfoto: Vesterålskraft

Lofotkraft tapte kampen om de siste aksjene i Vesterålskraft i tingretten. Men de kan fortsatt anke.

Lofotkraft kjempet i Midtre Hålogaland tingrett 28. juni i år om forkjøpsretten på de siste 188 aksjene i Vesterålskraft som Sortland kommune ønsker åoverføre til det private selskapet Vesterålen Energi AS, som Sortland kommune eier sammen med Holmøy Marine AS. I går kom kjennelsen. Lofotkraft får ikke bruke sin forkjøpsrett....
Artikkelen er 280 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.