kraftlinje regnbue gol
Kraftlinje ved Gol i Hallingdal. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Arbeiderpartiet fortjener ros for å ha holdt stand mot kravet om at alle skal få strømstøtte.

  • Øyvind Zambrano Lie

Kommentar fra Øyvind Zambrano Lie, redaktør i Energiteknikk

Alt fra ølprodusenter til slaktere og restauranter krever nå kompensasjon for høye strømpriser fra staten. LO, NHO og en rekke politiske partier kaster seg på.

Samtidig underbyr Frp og Rødt hverandre i hvor lav maksprisen skal være for husholdningene, med Rødt som foreløpig vinner på 35 øre/kWh.

Lastverk

Kritikken mot regjeringen øker i styrke, og den har nå varslet flere tiltak. Det er imidlertid forstemmende å se hvor lite flere av partiene på Stortinget ser ut til å ha lært etter det famøse hastevedtaket om oljeskattepakken under koronapandemien. Stortinget overførte da enorme milliardverdier fra husholdningene til aksjonærer i de store oljeselskapene, helt unødvendig, og til hard kritikk fra ekspertene. Bakgrunnen var et hardt drev i mediene, og politikernes frykt for å fatte upopulære vedtak.

Erna Solberg (H) har i det minste hatt skamvett nok til å beklage og innrømme fadesen.

Arbeidsplassene består

Nå er mange av partiene på Stortinget i ferd med å gå på den samme galeien, med åpne øyne. Arbeiderpartiet skal ha ros for å ha holdt igjen til nå, men det blir spennende å se om de har lært, og om de tør å stå opp mot populistiske krav både fra fagbevegelsen og interesseorganisasjoner som meler sin egen kake (noe de selvsagt må få lov til). Det vil innholdet i den varslede støtten til bedrifter vise.

Det er absurd å fylle lommene til eierne av bryggerier, slakterier og hoteller med strømsubsidier fra fellesskapet. Behovet for øl, kjøtt og overnatting vil være der i framtiden også, slik at arbeidsplassene i disse næringene vil bestå. Om det er den ene eller andre aksjonæren som eier selskapene etter eventuelle konkurser, er ikke noe skattebetalerne skal betale for å endre. I høyden bør selskapene tilbys lån fra staten, som skal betales tilbake.

Kan vare lenge

Vi må ta inn over oss at de høye kraftprisene kan vare lenge, et par år og kanskje mer, avhengig av hvordan krigen går i Ukraina. Stortingspolitikerne risikerer å haste igjennom enormt kostbare subsidieordninger de ikke ser utgangen på, og som i etterkant vil se enda styggere ut enn den skandaløse oljeskattepakken.

Det er bemerkelsesverdig hvor lite enkelte politikere lar seg affisere av grunnleggende forhold som at høy strømpris begrenser forbruket, og at hvis man innfører subsidier og en svært lav makspris, vil forbruket øke, slik at man risikerer rasjonering. Til forskjell fra de andre partiene har Rødt i det minste en ideologi som kan forsvare en slik planøkonomisk og drastisk inngripen i folks og bedrifters hverdag.

Strømpopulistene ser også bort fra at hvis forbruket holdes kunstig oppe som følge av subsidier, vil spotprisen øke ytterligere, og behovet for subsidier øke, og så har vi det gående i en spiral som ikke ender før rasjonering innføres.

Kraftbransjen må ta ansvar

Når det gjelder strømstøtte til husholdningene, har de aller fleste økonomi til å takle strømprisen både med 80 og 90 prosents skjerming av alt over 70 øre per kWh. De som ikke har det, får økt bostøtte, og denne ordningen bør om nødvendig utvides.

At de som har hytte må ut med noen hundrelapper eller tusenlapper mer enn i dag, og kanskje droppe en og annen hyttehelg, er ikke noe storsamfunnet bør ta ansvar for.

Malplassert offentlig gavmildhet kan dessuten gi de samme hus- og hytteeierne en skikkelig rentesmell.

For kraftselskapene kan det kanskje være enklere om både folk og bedrifter kompenseres av staten, så de slipper å selv ta støyten overfor kundene. Den støyten bør imidlertid kraftbransjens talsmenn og -kvinner, med sine millionlønninger, ta.