mast
Arkivfoto: Statnett

Statnett vil neste år sende konsesjonssøknader for oppgradering av nettet mellom Sogndal og Sauda, via Kollsnes.

– Nå starter vi dialog med berørte kommuner og håper at vi kan sende konsesjonssøknader i løpet av 2023, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for nett i Statnett, i en pressemelding.

For å møte det økende behovet for strøm ønsker Statnett å bygge nye anlegg for å erstatte eldre ledninger og transformatorstasjoner på strekningen mellom Sogndal og Sauda.

Ny forbindelse

I tillegg planlegges en ny forbindelse til Kollsnes, fortrinnsvis fra Samnanger, men Modalen kan være et alternativ. Det innebærer at Statnett vil bygge en ny 420kV forbindelse, delvis i ny trasé og delvis som erstatning av eldre 300Kv-trasé.

Det vil også bli etablert flere nye transformatorstasjoner i tillegg til utbedring av eksisterende stasjoner for hele strekningen. Det skal gi en sterk 420kV-forbindelse sammenhengende fra Sogndal til Sauda, via Kollsnes.

nett vestlandet
Statnett vil styrke strømnettet mellom Sogndal og Sauda, via Kollsnes. Rød=420kV blå=300kV. Skisse: Statnett

Møter

Statnett har i denne omgang invitert berørte kommuner fra Kollsnes og sørover til Sauda til møter om saken i løpet av august og september.

Planen videre er å fortsette dialogen også med andre interessenter slik at en konsesjonsprosess for de ulike tiltakene kan starte.

Statnett jobber med andre prosjekter i regionen allerede. Disse omhandler oppgradering av transformatorstasjoner, ny kabel over Fensfjorden og ny kabel i Øygarden.

For tidlig for kostnadsanslag

Statnetts har som mål at alle deres anlegg i regionen skal være på 420kV, og Sogndal-Kollsnes-Sauda blir et viktig prosjekt i den sammenheng.

På spørsmål fra Energiteknikk vil ikke Statnett si hva kostnaden for prosjektene kan bli, siden de fremdeles er så tidlig i prosessen.