pipe
Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Skal alle tiltakene Miljødirektoratet har utredet gjennomføres, er det behov for 15 TWh ny fornybar kraft.

Det er stort potensial for utslippskutt i landbasert industri, energiforsyning og petroleumssektoren, viser en ny analyse fra Miljødirektoratet.

Analysen inngår i regjeringens klimaarbeid som oppfølging av regjeringens omstillingsmål om å kutte 55 prosent av utslippene i Norge i 2030 sammenlignet med 1990. Dette klimamålet gjelder hele økonomien, også kvotepliktig sektor.

Elektrifisering

Elektrifisering, overgang til hydrogen, karbonfangst- og lagring (CCS) og bruk av biokarbon er tiltak som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, ifølge Miljødirektoratet.

For disse sektorene vil utslippene reduseres med 67 prosent i 2030 sammenlignet med 2021, dersom alle klimatiltakene beskrevet i rapporten gjennomføres.

I petroleumssektoren er det et stort potensial for elektrifisering som utløses med dagens politikk, gitt at det er kraft tilgjengelig. Tiltakene Miljødirektoratet har utredet kommer i tillegg.

15 TWh

Dersom alle klimatiltakene i petroleumssektoren gjennomføres, vil utslippene kunne være 50 prosent lavere i 2030 enn i 2005. Dette vil kreve betydelige mengder kraft fra land, energieffektivisering og nye løsninger som lokal havvind.

Dersom alle tiltakene Miljødirektoratet har utredet gjennomføres, er det behov for 15 TWh fornybar kraft. Dette kommer i tillegg til økt behov på 9 TWh som allerede ligger inne i utslippsframskrivningene for petroleumssektoren.

Til sammenligning var Norges totale kraftforbruk på 140 TWh i 2021.

Krafttilgang og kraftnett må på plass før prosjektene kan gjennomføres. Tidsbruk knyttet til dette kan skyve gjennomføring av prosjektene ut i tid, understreker direktoratet.