lysebotn.
Lysebotn 2 kraftverk. Illustrasjonsfoto: Kristofer Ryde, Lyse

Sverige og Finland gir kredittgarantier på flere hundre milliarder, men norske vannkraftprodusenter har høy lønnsomhet, og det er ifølge Finansdepartementet ikke behov for norske tiltak i det finansielle kraftmarkedet nå.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, vil Sveriges regjering gi kredittgarantier på opptil 250 milliarder svenske kroner til kraftprodusenter og andre medlemmer av Nasdaq Clearing AB, som legger til rette for fremtidshandel av finansielle kraftprodukter.

Også Finlands regjering planlegger å tilby finske kraftprodusenter lignende likviditetsgarantier, på opptil 10 milliarder euro, altså snaut 100 milliarder norske kroner, skriver VG.

Ikke behov nå

Norge kommer derimot ikke med lignende tiltak.

«Norske myndigheter følger nøye med på utviklingen i det finansielle kraftmarkedet, og har løpende kontakt med andre nordiske myndigheter. Vurderingen per nå er at tiltakene som er varslet i Sverige og Finland vil redusere risikoen for uro i det finansielle systemet. Det er ikke behov for norske tiltak rettet mot norske selskaper nå, men behovet blir vurdert fortløpende, også overfor eventuelle solvente enkeltaktører som kan stå overfor likviditetsutfordringer», skriver Finansdepartementet i en pressemelding søndag.

Bakgrunnen for problemene er at høye og volatile kraftpriser fører til at kraftprodusenter og andre som prissikrer seg i det finansielle kraftmarkedet, må stille mer sikkerhet. Det finansielle kraftmarkedet i Norden er tett integrert, og foregår i hovedsak på infrastrukturer i Norge og Sverige, herunder en såkalt sentral motpart i Sverige (Nasdaq Clearing). Der stiller kraftprodusenter og andre aktører likvide midler som sikkerhet for prissikringskontrakter.

Høy lønnsomhet i Norge

Det er for å unngå at solide kraftprodusenter misligholder slike kontrakter på grunn av likviditetsmangel, at garantiordningene skal innføres.

Norske vannkraftprodusenter har imidlertid «høy lønnsomhet og antas ikke å ha utfordringer med å finansiere seg i det private markedet», skriver det norske Finansdepartementet.

Eventuelle problemer hos andre aktører i Norden kan imidlertid påvirke norske aktørers muligheter for prissikring. Et eventuelt betydelig mislighold av kontrakter på den sentrale motparten i Sverige kan dessuten ha skadevirkninger i resten av det nordiske finanssystemet. Tiltak rettet mot utfordringer i de svenske og finske markedene bidrar derfor til å fremme finansiell stabilitet i hele Norden, skriver Finansdepartementet.

Fakta: Det finansielle kraftmarkedet

  • Den fysiske handelen med kraft i Norden skjer på den norske kraftbørsen Nord Pool. I det finansielle kraftmarkedet inngår ulike aktører derivatkontrakter for å prissikre seg eller spekulere på prisbevegelser.
  • Kraftderivatene er enten standardiserte og handles på den norske børsen Nasdaq Commodities, eller bilaterale mellom to aktører.
  • Derivatene på Nasdaq Commodities er gjenstand for såkalt clearing hos den sentrale motparten Nasdaq Clearing, som er et svensk foretak. En sentral motpart trer inn i en handel mellom kjøper og selger, og blir motpart for begge parter. For at den sentrale motparten skal kunne garantere for oppgjøret, må partene stille sikkerhet.
  • I tillegg til å være sentral motpart for handel på Nasdaq Commodities, er Nasdaq Clearing sentral motpart også for andre finansielle markeder i de andre nordiske landene, som aksje- og rentederivatmarkedene.

Kilde: Finansdepartementet