tyin
Arkivfoto: NVE

Kraftimport bidro til å opprettholde magasinfyllingen i sørlige Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

– De siste ukene har det vært importert kraft til det sørlige Norge, både fra utlandet og andre norske prisområder. Magasinfyllingen i sørlige Norge holder seg jevn og magasinene tappes ikke ned. Dette skjer til tross for at det har vært lite nedbør den siste tiden, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i en pressemelding.

Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen, hadde en liten økning fra 19 GWh i uke 36 til 25 GWh i uke 37, viser tall fra Statnett. De 25 GWhene utgjorde 3 prosent av den totale produksjonen i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5), mens de 19 GWhene i uke 36 utgjorde 2,3 prosent av produksjonen.

Magasintappingen er dermed kraftig redusert fra 150 GWh (10,5 prosent av produksjonen) i uke 34.

I Europa var det i uke 37 mye vindkraftproduksjon, som bidro til lavere kraftpriser og nettoimport til både Sør-Norge og Norge som helhet.

Magasinfyllingen i sørlige Norge økte med 1,1 prosentpoeng. Mer nedbør bidro til å øke fyllingsgraden i flere områder.

– Fyllingsgraden fikk en liten økning i Sørvest-Norge, på Østlandet og i Midt-Norge. Nord-Norge fikk en nedgang på grunn av lite nedbør, sier Nordberg.